آرشیوها

ico-Arduino-prj-professional-Dancing-Light-with-8led-emic

دانلود پروژه آردوینو رقص نور حرفه ای با 8 عدد LED

شما می توانید پروژه آردوینو رقص نور حرفه ای با 8 عدد LED را با قیمت 24000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه...
ico-AVR-prj-professional-Dancing-Light-with-8led-emic

دانلود پروژه AVR رقص نور حرفه ای با 8 عدد LED

شما می توانید پروژه AVR رقص نور حرفه ای با 8 عدد LED را با قیمت 24000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه...
ico-Arduino-prj-MPU6050-Accelerometer-and-Gyroscope-sensor-emic

دانلود پروژه آردوینو راه اندازی ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج MPU6050

شما می توانید پروژه آردوینو راه اندازی ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج MPU6050 را با قیمت 22000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه...
ico-AVR-prj-MPU6050-Accelerometer-and-Gyroscope-sensor-emic

دانلود پروژه AVR راه اندازی ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج MPU6050

شما می توانید پروژه AVR راه اندازی ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج MPU6050 را با قیمت 29000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه...
ico-Arduino-prj-DHT11-Humidity-and-Temperature-Sensor-emic

دانلود پروژه آردوینو دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11

شما می توانید پروژه آردوینو دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 را با قیمت 24000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد...
ico-AVR-prj-precision-thermometer-with-DHT11-sensor-emic

دانلود پروژه AVR دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11

شما می توانید پروژه AVR دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 را با قیمت 24000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد...
ico-AVR-prj-precision-thermometer-with-lm35-sensor-emic

دانلود پروژه AVR دماسنج دقیق با سنسور LM35

شما می توانید پروژه AVR دماسنج دقیق با سنسور LM35 را با قیمت 24000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر خود...
ico-Arduino-prj-alarm-system-with-SRF-Module-emic

دانلود پروژه آردوینو دزدگیر با ماژول SRF

شما می توانید پروژه آردوینو دزدگیر با ماژول SRF را با قیمت 27000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر خود را...

محبوبترین مطالب