برچسب: اشنایی با موتور کوادروتور

motor quadcopter

اشنایی با قطعات کوادروتور : موتور براشلس

این نوع موتور ها بسیار کوچک, سبک و پرقدرتند. دلیل این امر هم این است که بخاطر عدم وجود جاروبک یا همان زغال در این نوع موتورها هم اصطکاک بسیار کم بوده و هم...

محبوبترین مطالب