برچسب: اموزش کامل ساخت مدار چند برابر کننده ولتاژ

ایکون مبدل ولتاژ ۶ به ۱۲ ولت مستقیم

مبدل ولتاژ 6 به 12 ولت مستقیم

بوبین L1 شامل حدود 80 دور سیم لاکی نیم ( 050 ) است که بر روی یک فریت 5 سانتی متری کادر آنتن رادیو پیچیده می شود . توضیح اینکه این مدار ابتدا ولتاژ...

محبوبترین مطالب