برچسب: راه اندازی مبدل انالوگ به دیجیتال در اردوینو uno

راه اندازی ADC در آردوینو (Arduino)

راه اندازی ADC در آردوینو (Arduino)

در این پروژه ما واحد ADC در برد اردوینو (uno) را راه اندازی می کنیم, در پروژه هایی که در اینده قرار خواهم داد از این قابلیت بردهای اردوینو استفاده خواهیم کرد. قبلا راه اندازی...

محبوبترین مطالب