خانه / بایگانی برچسب: عملگرها در برنامه نویسی میکروکنترلر avr

بایگانی برچسب: عملگرها در برنامه نویسی میکروکنترلر avr

برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۳

مقدمه (برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو)

اموزش برنامه نویسی میکروکنترلر avr و اردوینو (جلسه چهارم) عملگرهای بیتی : با این عملگرها می توان روی یک بیت عمل مورد نظر را انجام داد. عملگرهای بیتی فقط بر روی متغیرهایی از نوع  char یا int عمل می کنند و بر روی متغیرهایی از نوع float ، double  void …

ادامه نوشته »

برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۲

مقدمه (برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو)

اموزش برنامه نویسی میکروکنترلر avr و اردوینو (جلسه سوم) عملگرهای مقایسه ای : با این عملگرها میتوان دو عبارت یا عدد را با هم مقایسه کرد و در صورتی که شرط برقرار بود حاصل یک و اگر برقرار نبود حاصل صفر میشود. بیشترین کاربرد عملگرهای مقایسه ای در جملات شرطی …

ادامه نوشته »

برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۱

مقدمه (برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو)

اموزش برنامه نویسی میکروکنترلر avr و اردوینو (جلسه دوم) عملگرهای حسابی : عملگر توضیحات مثال نتیجه * ضرب ۳*۲ ۶ / تقسیم ۱۸/۲ ۹ + جمع ۵+۲ ۷ – تفریق ۳-۱ ۲ % باقیمانده تقسیم ۲۱%۹ ۳ (pow(x,y توان (pow(2,5 ۳۲=(۵)^۲ (log(x لگاریتم طبیعی (log(10 ۲٫۳۰۲ (sqrt(x رادیکال (sqrt(4 ۲ …

ادامه نوشته »