برچسب: مدار فرستنده fm مخفی

ICO-Fm-transmitter-circuit-for-home-phone

مدار فرستنده FM برای تلفن خانه

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک فرستنده FM برای تلفن خانه یا مدار استراق سمع تلفن قرار داده شده است. مدار زیر به عنوان واسطه بین خط تلفن و دوشاخه تلفن قرار میگیرد,...

محبوبترین مطالب