برچسب: مدار مسدود کننده انتن تلفن همراه

ICO-Cell-Phone-Signal-Jammer-Using-NE555

مدار مختل کننده امواج تلفن همراه

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک مختل کننده یا جمر (Jammer) امواج تلفن همراه با استفاده از ای سی NE555 قرار داده شده است که در ادامه با این مدار کاربردی و...

محبوبترین مطالب