برچسب: مدار چراغ راهنمایی با آی سی تایمر

ico-Traffic-light-circuit-emic

مدار چراغ راهنمایی

این مدار یک چراغ چشمک زن موسوم به چراغ راهنمایی ۳ تایی میباشد, مدار  زیر برگرفته از چراغ راهنمایی هایی که در چهار راه ها برای کنترل ترافیک نصب می شوند می باشد و...

محبوبترین مطالب