برچسب: نمایش متن متحرک روی ال سی دی کاراکتری

ICO-Arduino-prj-lcd-char-write-animated-text-emic

نمایش متن متحرک روی LCD کاراکتری با آردوینو

در این پست از سایت اِمیک, نحوه نمایش متن متحرک روی LCD کاراکتری با استفاده از برد اردوینو اموزش داده می شود. در این پروژه ما از برد اردوینو UNO استفاده کرده ایم. قبلا...
ICO-lcd-char-write-animated-text-emic

پروژه AVR نمایش متن متحرک روی LCD کاراکتری

در این پست از سایت اِمیک, نحوه نمایش متن متحرک روی LCD کاراکتری اموزش داده خواهد شد. این پروژه با استفاده از میکروکنترلر AVR و بوسیله ی کامپایلر کدویژن (CodeVision) انجام شده است. در...

محبوبترین مطالب