برچسب: نوشتن متن متحرک روی LCD کاراکتری به زبان C

ICO-lcd-char-write-animated-text-emic

پروژه AVR نمایش متن متحرک روی LCD کاراکتری

در این پست از سایت اِمیک, نحوه نمایش متن متحرک روی LCD کاراکتری اموزش داده خواهد شد. این پروژه با استفاده از میکروکنترلر AVR و بوسیله ی کامپایلر کدویژن (CodeVision) انجام شده است. در...

محبوبترین مطالب