برچسب: پروژه اردوینو کنترل روشنایی چراغ خیابان با عبور از جلوی ان

ico-Arduino-prj-Automatic-Street-Light-emic

پروژه آردوینو روشن شدن چراغ خیابان با تشخیص حرکت خودرو

در این پست از سایت اِمیک, پروژه آردوینو روشن شدن اتوماتیک چراغ های خیابان با تشخیص حرکت خودرو قرار داده شده است. این پروژه را ما با استفاده از برد اردوینو یونو (UNO) انجام داده...

محبوبترین مطالب