برچسب: پروژه ساخت هشدار دهنده گاز

gazalarm550-ico

مدار هشدار دهنده نشتی گاز ( Gas Alarm )

نقشه مدار اگر بخواهید مدار خود را بر روی برد بورد پیاده سازی کنید.متوجه خواهید شد که پایه های این سنسور از سوراخ های موجود در برد بورد خیلی بزرگتر است.این سنسور 6 پایه دارد.6...

محبوبترین مطالب