یکشنبه, اردیبهشت 2, 1403
More
    خانه P-AVR-prj-Water-Thermometer-with-DS18B20-sensor-emic P-AVR-prj-Water-Thermometer-with-DS18B20-sensor-emic

    P-AVR-prj-Water-Thermometer-with-DS18B20-sensor-emic

    پروژه AVR اندازه گیری دمای آب و مایعات
    ico-AVR-prj-Water-Thermometer-with-DS18B20-sensor-emic