دوشنبه, مرداد 1, 1403
ادامه منو
    خانه AVR-prj-Determining-which-person-pressed-the-button-first-emic AVR-prj-Determining-which-person-pressed-the-button-first-emic

    AVR-prj-Determining-which-person-pressed-the-button-first-emic

    شماتیک پروژه AVR تشخیص نفر اول در فشار دادن دکمه
    P-AVR-prj-Determining-which-person-pressed-the-button-first-emic