آرشیوها

ico-4Sensor-Light-Follower-Robot-without-microcontroller-emic

دانلود پروژه آموزش ساخت ربات نوریاب 4 سنسوره بدون میکروکنترلر

شما می توانید پروژه آموزش ساخت ربات نوریاب 4 سنسوره بدون میکروکنترلر را با قیمت 28000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل های پروژه...
ico-AVR-project-Light-Follower-Robot-with-3Sensor-emic

دانلود پروژه آموزش ساخت ربات نوریاب 3 سنسوره با میکروکنترلر AVR

شما می توانید پروژه آموزش ساخت ربات نوریاب 3 سنسوره با میکروکنترلر AVR را با قیمت 38000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل های...
ico-Arduino-prj-Servo-motor-tester-emic

دانلود پروژه ساخت تستر سروو موتور با برد آردوینو

شما می توانید پروژه ساخت تستر سروو موتور با برد آردوینو را با قیمت 18000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر...
ico-AVR-prj-Servo-motor-tester-emic

دانلود پروژه تستر سروو موتور با میکروکنترلر AVR

شما می توانید پروژه تستر سروو موتور با میکروکنترلر AVR را با قیمت 24000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر خود...
ico-Line-Follower-Robot-with-8Sensor-emic

دانلود پروژه ساخت ربات مسیریاب 8 سنسوره با میکروکنترلر AVR

شما می توانید پروژه ساخت ربات مسیریاب 8 سنسوره با میکروکنترلر AVR را با قیمت 46000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل های...
ico-Line-Follower-Robot-with-3Sensor-emic

دانلود پروژه آموزش ساخت ربات مسیریاب 3 سنسوره

شما می توانید پروژه آموزش ساخت ربات مسیریاب 3 سنسوره را با قیمت 38000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل های پروژه مورد...
ico-AVR-project-dc-voltmeter-0to30V-with-lcd-display-emic

دانلود پروژه AVR ولت متر 0 تا 30 ولت DC بسیار دقیق

شما می توانید پروژه AVR ولت متر 0 تا 30 ولت DC بسیار دقیق را با قیمت 39000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه...
ico-AVR-prj-professional-Dancing-Light-with-21led-emic-min

دانلود پروژه AVR رقص نور حرفه ای با 21 عدد LED

شما می توانید پروژه AVR رقص نور حرفه ای با 21 عدد LED را با قیمت 39000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه...