آرشیوها

ico-AVR-project-Ohmmeter-emic

دانلود پروژه اهم متر دقیق با میکروکنترلر AVR

شما می توانید پروژه اهم متر دقیق با میکروکنترلر AVR را با قیمت 54000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر خود را...
ico-Arduino-prj-precision-thermometer-with-lm35-sensor-emic

دانلود پروژه آردوینو دماسنج دقیق با سنسور LM35

شما می توانید پروژه آردوینو دماسنج دقیق با سنسور LM35 را با قیمت 54000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر خود...
ico-Arduino-prj-dc-voltmeter-0to30V-with-lcd-display-emic

دانلود پروژه آردوینو ولت متر 0 تا 30 ولت DC بسیار دقیق

شما می توانید پروژه آردوینو ولت متر 0 تا 30 ولت DC بسیار دقیق را با قیمت 54000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید...
ico-Arduino-prj-Water-Thermometer-with-DS18B20-sensor-emic

دانلود پروژه آردوینو اندازه گیری دمای آب و مایعات

شما می توانید پروژه آردوینو اندازه گیری دمای آب و مایعات را با قیمت 54000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر...
ico-AVR-prj-Water-Thermometer-with-DS18B20-sensor-emic

دانلود پروژه AVR اندازه گیری دمای آب و مایعات

شما می توانید پروژه AVR اندازه گیری دمای آب و مایعات را با قیمت 54000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر...
ico-Arduino-prj-Professional-thermometer-with-lm75-sensor-emic

دانلود پروژه آردوینو دماسنج حرفه ای با سنسور LM75

شما می توانید پروژه آردوینو دماسنج حرفه ای با سنسور LM75 را با قیمت 54000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر...
ico-AVR-prj-Professional-thermometer-with-lm75-sensor-emic

دانلود پروژه AVR دماسنج حرفه ای با سنسور LM75

شما می توانید پروژه AVR دماسنج حرفه ای با سنسور LM75 را با قیمت 54000 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید پروژه مورد نظر...
ico-4Sensor-Light-Follower-Robot-without-microcontroller-emic

دانلود پروژه آموزش ساخت ربات نوریاب 4 سنسوره بدون میکروکنترلر

شما می توانید پروژه آموزش ساخت ربات نوریاب 4 سنسوره بدون میکروکنترلر را با قیمت 58500 تومان دانلود کنید پس از پرداخت به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل های...