برچسب: آشنایی با دیود نور دهنده LED

ico-diode-2-emic

آشنایی با انواع دیود

در این پست از سایت اِمیک, با یکی دیگر از قطعات بسیار پر استفاده در الکترونیک به نام دیود اشنا خواهیم شد. دیود (Diode) جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می...