برچسب: آموزش ساخت چراغ راهنمایی و رانندگی با آردوینو

Arduino-prj-Traffic-Light-emic

پروژه چراغ راهنمایی با آردوینو

در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه ساده ولی بسیار جالب به نام پروژه چراغ راهنمایی با آردوینو قرار داده شده است. در این پروژه ما با استفاده از برد آردوینو UNO یک چراغ...