برچسب: اتصال سری و موازی خازن ها

Capacitor-in-Series-Parallel-emic

نحوه محاسبه ظرفیت خازن ها در حالت سری و موازی

در این پست از سایت اِمیک, با نحوه محاسبه ظرفیت خازن ها در حالت سری و موازی آشنا خواهید شد. خازن یکی از قطعات الکترونیکی می باشد که کاربردهای فراوانی دارد به عنوان مثال برای...