برچسب: اموزش ساخت مدار جمر با NE555

TV_Remote_control_ir_block

مدار مختل کننده کنترل تلویزیون با استفاده از IC 555

شاید قبلا اسم مختل کننده یا جمر (Jammer) را شنیده باشید که برای مسدود کردن امواج تلفن همراه یا... استفاده می شوند. در اینجا ما مدار یک مختل کننده کنترل تلویزیون را قرار داده...