برچسب: اموزش ساخت منبع تغذیه دوبل

ico-9V-Dual-Power-Supply-emic

مدار منبع تغذیه 9 ولت دوبل

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک منبع تغذیه دوبل 9 ولت رگوله شده قرار داده شده است. این مدار منبع تغذیه در خروجی خود ولتاژ های مثبت 9 ولت و منفی 9 ولت...
ico-6V-Dual-Power-Supply-emic

مدار منبع تغذیه 6 ولت دوبل

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک منبع تغذیه دوبل 6 ولت رگوله شده قرار داده شده است. این مدار منبع تغذیه در خروجی خود ولتاژ های 6+ ولت و 6– ولت را ایجاد...
ico-5V-Dual-Power-Supply-emic

مدار منبع تغذیه 5 ولت دوبل

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک منبع تغذیه دوبل 5 ولت رگوله شده قرار داده شده است. این مدار منبع تغذیه در خروجی خود ولتاژ های 5V+ و 5V– را ایجاد می کند....
ico-15V-regulated-dual-power-supply-emic

مدار منبع تغذیه 15 ولت دوبل

در این پست از سایت اِمیک, مدار منبع تغذیه دوبل 15 ولت رگوله شده قرار داده شده است. همانطور که می دانید منبع تغذیه های دوبل در خروجی خود دو ولتاژ مثبت و منفی...