برچسب: ترانزیستور 2N3904

ico-2channel-audio-mixer-circuit-using-transistors-emic

مدار میکسر صوتی 2 کانال با ترانزیستور

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک میکسر یا جمع کننده صوتی دو کانال با استفاده از ترانزیستور 2N3904 قرار داده شده است. این مدار از دو طبقه پیش تقویت کننده تشکیل شده...