برچسب: ترتیب پایه های سون سگمنت تکی

ico-7segment-display-pinout-emic

ترتیب پایه های انواع سون سگمنت

در این پست از سایت اِمیک, با ترتیب پایه های چند مدل از سون سگمنت های پر استفاده اشنا خواهیم شد. همانطور که می دانید سون سگمنت های موجود در بازار می توانند اعداد یک...