برچسب: دیتاشیت فارسی میکروکنترلر ATmega48

ico-ATmega48-ATmega88-ATmega168-datasheet-emic

دیتاشیت فارسی میکروکنترلرهای ATmega48/88/168

در این پست از سایت اِمیک, دیتاشیت فارسی میکروکنترلرهای ATmega48/ATmega88/ATmega168 قرار داده شده است. این میکروکنترلرها از نظر مشخصات بسیار شبیه به هم می باشند و فقط در حافظه با هم تفاوت دارند. در ادامه...

محبوبترین مطالب