برچسب: راه اندازی سنسور تشخیص حرکت PIR

مدار آشکارساز حرکتی با سنسور PIR

مدار آشکارساز حرکتی با سنسور PIR

در این پروژه ما یاد میگیریم که چگونه با استفاده از سنسور PIR مداری طراحی کنیم که بتواند اشیاء متحرک را تشخیص دهد, البته اشیایی که از خود گرما (نور مادون قرمز) منتشر می...

محبوبترین مطالب