برچسب: راه اندازی LCD کاراکتری با اردوینو

ICO-Arduino-prj-lcd-char-write-animated-text-emic

نمایش متن متحرک روی LCD کاراکتری با آردوینو

در این پست از سایت اِمیک, نحوه نمایش متن متحرک روی LCD کاراکتری با استفاده از برد اردوینو اموزش داده می شود. در این پروژه ما از برد اردوینو UNO استفاده کرده ایم. قبلا...

محبوبترین مطالب