برچسب: راه اندازی LCD کاراکتری با mega16

نوشتن متن روی LCD کاراکتری

نوشتن متن روی LCD کاراکتری

در ادامه پروژه های اموزشی میکروکنترلر AVR , در این پست با نحوه راه اندازی و نوشتن متن روی LCD کاراکتری اشنا می شوید. از LCD های کاراکتری در پروژه های مختلف استفاده می...

محبوبترین مطالب