برچسب: شروع ساخت کوادروتور

ساخت کوادروتور

ساخت کوادروتور : مقدمه

کوادروتور چیست ؟ کوادروتور یا کوادکوپتر یا پرنده چهار ملخه نوعی عمودپرواز است که بخاطر استفاده از چهار ملخ بصورت صلیبی این لقب را به ان داده اند. این نوع پیکربندی به پرنده این...

محبوبترین مطالب