برچسب: فرمول محاسبه ظرفیت سیم پیچ یا سلف

ico-air-core-inductor-calculation-formulas-7-emic

محاسبه ظرفیت سلف یک لایه هسته هوا

در این پست از سایت اِمیک, با نحوه محاسبه اندوکتانس یک سیم پیچ یا سلف یک لایه با هسته هوا اشنا خواهیم شد. سلف ها یکی از قطعات پر مصرف در الکترونیک هستند که...