برچسب: محاسبه ظرفیت سلف برای مدارات رادیویی

ico-air-core-inductor-calculation-formulas-7-emic

محاسبه ظرفیت سلف یک لایه هسته هوا

در این پست از سایت اِمیک, با نحوه محاسبه اندوکتانس یک سیم پیچ یا سلف یک لایه با هسته هوا اشنا خواهیم شد. سلف ها یکی از قطعات پر مصرف در الکترونیک هستند که...