برچسب: مدار حساس به صوت

ico-MHS-emic

مدار حساس به صدا (سنسور صوتی)

در این مدار از یک آیسی 358 بعنوان تقویت کننده صوتی و یک عدد میکروفن ساده خازنی کوچک بعنوان گیرنده صوتی استفاده شده است و زمانی که کوچکترین و ضعیف ترین صوت ها توسط...