برچسب: مدار رقص نور با برق شهری

ico-230V-LED-Flasher-Using-555-emic

مدار چشمک زن دوبل با ولتاژ 220 ولت و ای سی NE555

در این پست از سایت اِمیک, مدار LED چشمک زن دوبل با ولتاژ 220 ولت (برق شهری) و با استفاده از ای سی NE555 قرار داده شده است. در این مدار از 12 عدد...