برچسب: مدار فرستنده چند متری

ico-FM-transmitter-for-car-radio-emic

فرستنده FM برای رادیو ماشین چند متری

مدار یک فرستنده اف ام با کیفیت چند متری است که می تواند برای مقاصد گوناگون شما مورد استفاده قرار بگیرد. توجه داشته باشید که میکروفن مدار از نوع خازنی است و پایه منفی...