برچسب: مدار فلزیاب با ای سی 555

Metal-Detector-Project

مدار فلزیاب ساده

شما می تونید یک فلزیاب یا آشکارساز فلز رو در مکان های مختلفی مثل فرودگاه ها، تئاتر ها و دیگر مکان های عمومی مشاهده کنید. این دستگاه ها برای ایمنی افراد است و شناسایی...

محبوبترین مطالب