برچسب: مدار فن برای امپلی فایر

ico-Automatic-cooler-fan-for-amplifiers-emic

مدار فن خنک کننده اتوماتیک برای آمپلی فایر

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک فن خنک کننده اتوماتیک برای امپلی فایر قرار داده شده است. مدار زیر زمانی که دمای امپلی فایر یا به عبارتی دیگر زمانی که دمای هیت...

محبوبترین مطالب