برچسب: مدار منبع تغذیه دوبل با 7805 و 7905

ico-5V-Dual-Power-Supply-emic

مدار منبع تغذیه 5 ولت دوبل

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک منبع تغذیه دوبل 5 ولت رگوله شده قرار داده شده است. این مدار منبع تغذیه در خروجی خود ولتاژ های 5V+ و 5V– را ایجاد می کند....