برچسب: مدار منبع تغذیه دوبل با 7806 و 7906

ico-6V-Dual-Power-Supply-emic

مدار منبع تغذیه 6 ولت دوبل

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک منبع تغذیه دوبل 6 ولت رگوله شده قرار داده شده است. این مدار منبع تغذیه در خروجی خود ولتاژ های 6+ ولت و 6– ولت را ایجاد...