برچسب: مدار منبع تغذیه متقارن 15 ولت

ico-15V-regulated-dual-power-supply-emic

مدار منبع تغذیه 15 ولت دوبل

در این پست از سایت اِمیک, مدار منبع تغذیه دوبل 15 ولت رگوله شده قرار داده شده است. همانطور که می دانید منبع تغذیه های دوبل در خروجی خود دو ولتاژ مثبت و منفی...