برچسب: مدار نشانگر مشغول بودن خط تلفن

ico-Telephone-in-use-indicator-circuit-emic

مدار نشانگر برداشتن گوشی تلفن

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار نسبتاً ساده و بسیار کاربردی به نام مدار نشانگر برداشتن گوشی تلفن (یا مدار نشانگر اشغال بودن تلفن) قرار داده شده است. اگر در خانه یا...

محبوبترین مطالب