برچسب: منبع تغذیه متغیر

ico-Adjustable-Symmetrical-Power-Supply-With-LM317-and-LM337

منبع تغذیه متقارن قابل تنظیم با LM317 و LM337

در این پست از سایت اِمیک, مدار یک منبع تغذیه متقارن قرار داده شده است که در صورتی که ولتاژ ورودی ان 35 ولت باشد, در خروجی ولتاژ متغیر از 1.25± ولت تا 30±...