برچسب: منظور از صفر و یک دیجیتال چیست

ico-logic-gate-emic

آشنایی با گیت های منطقی

در این پست از سایت اِمیک, با گیت های منطقی (دروازه های منطقی) اشنا خواهیم شد. گیت های منطقی, اساس کار ماشین حساب ها, کامپیوترها, مدارهای کنترل و... هستند. به عبارت دیگر, یک کامپیوتر...