برچسب: نحوه تنظیم روشنایی LCD کاراکتری

ico-Arduino-prj-Control-the-speed-of-writing-text-on-a-character-LCD-emic

پروژه آردوینو کنترل سرعت نوشتن متن روی LCD کاراکتری

در این پست از سایت اِمیک, پروژه کنترل سرعت نوشتن متن روی LCD کاراکتری با استفاده از برد اردوینو قرار داده شده است. در این پروژه ما توسط یک ولوم می توانیم سرعت نمایش یک...