برچسب: نمایش درصد نور محیط روی LCD کاراکتری با برد آردوینو

ico-Arduino-prj-Light-Intensity-Measurement-using-LDR-emic

پروژه آردوینو سنجش نور محیط

در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه بسیار جالب و کاملاً تست شده به نام پروژه آردوینو سنجش نور محیط قرار داده شده است. همانطور که از نام این پروژه مشخص است ما میزان...