برچسب: نوشتن حروف فارسی روی LCD کاراکتری با برد آردوینو

ico-Arduino-prj-Farsi-writing-on-character-LCD-emic

پروژه آردوینو نوشتن متن فارسی روی LCD کاراکتری

در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه بسیار جالب با LCD کاراکتری و برد آردوینو قرار داده شده است. نام این پروژه, نوشتن متن فارسی روی LCD کاراکتری می باشد. همانطور که از نام...