برچسب: پایه های سنسور CNY70

ico-cny70-circuit-emic

آشنایی با سنسور مادون قرمز CNY70 به همراه مدار راه انداز آن

در این پست از سایت اِمیک, با سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز CNY70 اشنا خواهیم شد. همچنین مدار راه اندازی این سنسور نیز قرار داده شده است. سنسور CNY70 شامل یک فرستنده مادون...