برچسب: پروژه آردوینو ولت متر دقیق

ico-Arduino-prj-dc-voltmeter-0to30V-with-lcd-display-emic

پروژه آردوینو ولت متر 0 تا 30 ولت DC بسیار دقیق

در این پست از سایت اِمیک, ما با استفاده از برد آردوینو یک ولت متر بسیار دقیق خواهیم ساخت که قابلیت اندازه گیری ولتاژ DC از 0 تا 30 ولت را دارد. برای نمایش ولتاژ...