برچسب: چگونگی تغییر منطقه سیستم یا System locale

ico-Change system locale-emic

حل مشکل ناخوانا بودن متن فارسی در کدویژن و دیگر نرم افزارها

در این پست از سایت اِمیک, نحوه حل مشکل ناخوانا بودن متن فارسی در نرم افزار کدویژن و دیگر نرم افزارها توضیح داده شده است. این اموزش را به دلیل اینکه تعداد زیادی از...

محبوبترین مطالب