شنبه, اردیبهشت 29, 1403
More
  خانهپروژه های اردوینو Arduino

  پروژه های اردوینو Arduino

  تولید عدد رندوم واقعی با آردوینو

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه بسیار جالب و آموزشی به نام تولید عدد رندوم واقعی با آردوینو قرار داده شده است. همانطور...

  پروژه آردوینو تاس الکترونیکی

  در این پست از سایت اِمیک,  یک پروژه بسیار جالب و آموزشی به نام پروژه آردوینو تاس الکترونیکی قرار داده شده است. همانطور که از...

  پروژه آردوینو چشمک زن LED به تعداد عدد وارد شده

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه جالب و آموزشی به نام پروژه آردوینو چشمک زن LED به تعداد عدد وارد شده در کیپد...

  پروژه آردوینو چینش اعداد از بزرگ به کوچک

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه جالب و آموزشی به نام پروژه آردوینو چینش اعداد از بزرگ به کوچک قرار داده شده است....

  پروژه ماشین حساب با برد آردوینو

  در این پست از سایت اِمیک, پروژه ساخت یک ماشین حساب با استفاده از برد آردوینو قرار داده شده است. ماشین حسابی که در این...

  پروژه آردوینو شمارنده LED با کلید افزایشی و کاهشی

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه ساده به نام پروژه آردوینو شمارنده LED با کلید افزایشی و کاهشی قرار داده شده است. در...

  پروژه آردوینو سنجش نور محیط

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه بسیار جالب و کاملاً تست شده به نام پروژه آردوینو سنجش نور محیط قرار داده شده است....

  پروژه چراغ راهنمایی با آردوینو

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه ساده ولی بسیار جالب به نام پروژه چراغ راهنمایی با آردوینو قرار داده شده است. در این...

  راه اندازی ماژول شمارنده نوری (اپتوکانتر) با آردوینو

  در این پست از سایت اِمیک, ما ماژول شمارنده نوری (اپتوکانتر) را با استفاده از برد آردوینو راه اندازی خواهیم کرد. ماژول اپتوکانتر کاربرد های...

  پروژه آردوینو نوشتن متن فارسی روی LCD کاراکتری

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه بسیار جالب با LCD کاراکتری و برد آردوینو قرار داده شده است. نام این پروژه, نوشتن متن...
  spot_img