مدارهای نوری

ico-Electronic-Dice-Circuit-emic

مدار تاس الکترونیکی

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار بسیار جالب و عملی به نام مدار تاس الکترونیکی قرار داده شده است. همانطور که از نام مدار مشخص است این مدار یک تاس یا منچ الکترونیکی...
ico-Flip-Flop-Flasher-using-ic-555-emic

مدار چشمک زن فلیپ فلاپی با 10 عدد LED

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار بسیار جالب و کاملا عملی به نام مدار چشمک زن فلیپ فلاپی با 10 عدد LED قرار داده شده است. همانطور که از نام مدار مشخص است, این...
ico-Flashing-triangle-circuit-emic

مدار مثلث چشمک زن

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار بسیار جالب و کاملا عملی به نام مدار مثلث چشمک زن یا مثلث نورانی قرار داده شده است. این مدار در واقع یک چشمک زن یا رقص...
ico-5LED-Flasher-circuit-emic

مدار چشمک زن با 5 عدد LED

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار بسیار جالب به نام مدار چشمک زن با 5 عدد LED قرار داده شده است. همانطور که از نام مدار مشخص است این مدار یک چشمک زن...
ico-Blinking-LED-Circuit-Using-LM358-OpAmp-emic

مدار LED چشمک زن با آپ امپ LM358

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار ساده ولی بسیار جالب به نام مدار LED چشمک زن با آپ امپ LM358 قرار داده شده است. مداری که در ادامه مشاهده می کنید یک چشمک...
ico-Circular-Dancing-Light-Circuit-With-10LED-emic

آموزش ساخت مدار رقص نور دایره ای

در این پست از سایت اِمیک, نحوه ساخت یک مدار بسیار جالب و سرگرم کننده به نام مدار رقص نور دایره ای آموزش داده شده است. پس از ساخت این مدار رقص نور زیبا, می...
ico-Flashing-Star-Circuit-Model1-emic

آموزش ساخت مدار ستاره چشمک زن

در این پست از سایت اِمیک, نحوه ساخت یک مدار بسیار جالب و سرگرم کننده به نام مدار ستاره چشمک زن آموزش داده شده است. پس از ساخت این مدار جالب, می توانید از ان...
ico-Flashing-Arrow-Circuit-emic

مدار فلش LED چشمک زن

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار بسیار جالب و کاملا عملی و تست شده به نام مدار فلش LED چشمک زن قرار داده شده است. مدار زیر در واقع یک چشمک زن می...
ico-3LED-Flasher-emic

مدار چشمک زن سه تایی

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار بسیار جالب و سرگرم کننده به نام مدار چشمک زن سه تایی قرار داده شده است. این مدار با استفاده از قطعاتی کاملا معمولی و ارزان قیمت...
ico-Traffic-Lights-Controller-emic

مدار چراغ راهنمایی با آی سی 555 و آی سی 4017

در این پست از سایت اِمیک, یک مدار بسیار جالب و کاملا عملی و تست شده به نام مدار چراغ راهنمایی قرار داده شده است. این مدار با استفاده از دو ای سی NE555 و...