شنبه, اردیبهشت 29, 1403
More
  خانهپروژه های میکروکنترلر AVRپروژه با کی پد و کلید

  پروژه با کی پد و کلید

  تولید عدد رندوم واقعی با میکروکنترلر AVR

  در این پست از سایت اِمیک,  یک پروژه بسیار جالب و آموزشی به نام تولید عدد رندوم واقعی با میکروکنترلر AVR قرار داده شده است....

  پروژه AVR تاس الکترونیکی

  در این پست از سایت اِمیک,  یک پروژه بسیار جالب و آموزشی به نام پروژه AVR تاس الکترونیکی قرار داده شده است. همانطور که از...

  پروژه AVR چشمک زن LED به تعداد عدد وارد شده

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه بسیار جالب و آموزشی به نام پروژه AVR چشمک زن LED به تعداد عدد وارد شده در...

  پروژه AVR چینش اعداد از بزرگ به کوچک

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه جالب و آموزشی به نام پروژه AVR چینش اعداد از بزرگ به کوچک قرار داده شده است....

  پروژه ماشین حساب با میکروکنترلر AVR

  در این پست از سایت اِمیک, پروژه ساخت یک ماشین حساب با استفاده از میکروکنترلر AVR قرار داده شده است. ماشین حسابی که در این...

  پروژه AVR شمارنده LED با کلید افزایشی و کاهشی

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه ساده به نام پروژه AVR شمارنده LED با کلید افزایشی و کاهشی قرار داده شده است. در...

  پروژه AVR تشخیص نفر اول در فشار دادن دکمه

  در این پست از سایت اِمیک, یک پروژه نسبتاً ساده ولی بسیار جالب به نام تشخیص نفر اول در فشار دادن دکمه با استفاده از...

  پروژه AVR راه اندازی کی پد 4 در 4 با LCD کاراکتری

  در این پست از سایت اِمیک, پروژه راه اندازی کی پد 4 در 4 با استفاده از میکروکنترلر AVR قرار داده شده است. از یک...

  پروژه AVR شمارنده سون سگمنت با کلید افزایشی و کاهشی

  در این پست از سایت اِمیک, ما یک سون سگمنت تکی را با استفاده از میکروکنترلر AVR راه اندازی خواهیم کرد. قطعات اصلی این...

  راه اندازی کی پد با میکروکنترلر AVR

  در این پروژه ما با استفاده از میکرو mega16 یک کی پد یا صفحه کلید 3*4 را راه اندازی می کنیم, کی پد ها...
  spot_img