پروژه های رادیویی

ICO-NRF24L01-Test-with-Arduino

پروژه آردوینو راه اندازی ماژول NRF24L01

در این پست از سایت اِمیک, ماژول رادیویی +NRF24L01 را با استفاده از برد آردوینو راه اندازی خواهیم کرد. ما در این پروژه نیاز به دو عدد برد اردوینو داریم که یکی از انها به عنوان...